• Setkání sborů UČPS

    V sobotu 27. května 2017 probíhalo v Atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov Setkání sborů podkrušnohorské oblasti. Měli jste příležitost poslechnout si prezentaci sboru z…