Poděkování Magistrátu statutárního města Chomutova

Rádi bychom poděkovali Magistrátu statutárního města Chomutova za dotaci, kterou jsme získali na reprezentaci na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů ve Francii. 

Díky této finanční podpoře jsme mohli, vedeni dlouholetou a zkušenou sbormistryní Magdou Martincovou, předvést ve středofrancouzském městě Gerzat mezinárodnímu publiku bohatý pěvecký program. Tento program byl  pečlivě sestavený převážně z hudby českých skladatelů, kteří se nechali inspirovat naší lidovou hudbou a národním folklorem. Tak se naplnil hlavní odkaz mezinárodní přehlídky, seznámit francouzské posluchače a ostatní účastníky s hudbou a kulturou naší země. Navíc se zde naskytla i možnost přiblížit všem návštěvníkům akce Českou republiku, severní Čechy a zejména naše město Chomutov. Toto jsme navíc propagovali i prostřednictvím upomínkových předmětů, které jsme vezli s sebou. Říká se, že hudba spojuje nejen jedince ale i celé národy, nepotřebuje hranice ani překladatele, přináší jen radost a porozumění. Město Chomutov tak nepřímo napomohlo k prohloubení a upevnění ideálů Evropské unie o vzniku prostoru přátelství a mezinárodní spolupráce, společné zpívání Marseillesy na závěr festivalu to jen potvrdilo.