Rozsvěcení vánočního stromu v Kalku

Byli jsme požádáni o krátký pěvecký program při rozsvěcení vánočního stromu v obci Kalek. 30. listopadu 2013 se uskutečnilo naše první veřejné vystoupení! Zpívali jsme Veselé vánoční hody, Co se tak svítí, Štědrý večer nastal, Tichá noc a další vánoční koledy, společně s místními obyvateli Narodil se Kristu pán. Užili jsme si příjemnou atmosféru, usměvavé posluchače, rozzářený stromeček a výtečné pohoštění.